Αρχική σελίδα | Εξυπηρέτηση πελατών | Επικοινωνία | Προφίλ της εταιρίας | Χάρτης περιεχομένων

Προφίλ της εταιρίας


Η MAGNAVISION ασχολείται με την κατασκευή, μεταποίηση και εμπορία ηλεκτρονικών προϊόντων και λογισμικού.

  • Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και προμηθεύουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
  • Συνεργαζόμαστε με εταιρίες Security για την ενσύρματη η ασύρματη μεταφορά και καταγραφή τηλεοπτικών και ηχητικών σημάτων αναλογικών ψηφιακών και κωδικοποιημένων.
  • Προσφέρουμε μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Δορυφορικού INTERNET..
  • Με προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου, μεταδίδουμε αναλογικές και ψηφιακές μετρήσεις οπουδήποτε στο κόσμο.
  • Ενοικιάζουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος RF & WEB (TV-LINK RADIO-LINK IPTV) .
  • Υλοποιούμε έργα τουριστικού ενδιαφέροντος με την ασύρματη μεταφορά εικόνων απρόσιτων περιοχών σε κεντρικό σταθμό βάσης για την οπτική ξενάγηση των τουριστών.
  • Με ψηφιακά συστήματα ραδιοζεύξης και κάμερες που τηλεχειρίζονται από απόσταση, μπορούμε να βοηθήσουμε στον έλεγχο για την προστασία των δασών και σπάνιων ζώων.
  • Προσφέρουμε καινούργιο και μεταχειρισμένο εξοπλισμό για την Ψηφιακή μετάδοση εικόνας ήχου και δεδομένων μέσο δορυφόρου με την προμήθεια συστημάτων DSNG σε πλατφόρμες MPEG2 MPEG4 & IPTV σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα του SNG που έχει αλματώδη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας.
Κυριακή, 19. Μαΐου 2024 14:17:26 · Πνευματικά δικαιώματα ©1998-2024 MAGNAVISION