Αρχική σελίδα | Εξυπηρέτηση πελατών | Επικοινωνία | Προφίλ της εταιρίας | Χάρτης περιεχομένων

Τηλεοπτικά Link


MAG-141G Ku Band 14.0 - 14.5 GHz, 1W

Tv-Link 14.0 - 14.5 GHz, 1W
VIDEO PERFORMANCE (single hop at RCL = -35 dBm)
Frequency response:300 Hz to 5.5 MHz ±0.5 dB, 300 Hz to 10 MHz ±1dB
Chroma/luma gain:± 1dB
Chroma/luma delay:< 30 ns
In/Out video level:1Vpp / 75 Ohm
 
AUDIO PERFORMANCE
Capacity:Up to 4 channels
Frequency:CCIR 7.020 - 7.500 - 8.065 - 8.590 MHz
FCC   6.200 - 6.800 - 7.500 - 8.300 MHz
Deviation:200 kHz p.p. single or non adjacent dual channels
100 kHz p.p. multi-channels
75 kHz emphasized
S/N Ratio:> 65 dB (100 kHz peak deviation)
Distortion:< 0.5% at 1 kHz)
In/Out audio level:0,7Vpp (600 Ohm)
 
TRANSMITTER
Frequency range:14000-14500 MHZ
Power output:1 watt 30dbm/50R
Frequency stability:100 ppm or better (synthesis)
IF input:S band 2000-2100 MHZ
Selectable channels:PLL 6 MHZ step
 
RECEIVER
Type:Double down conversion
I.F. bandwidth:27 MHz
Dynamic range:> 50 dB
Noise figure:< 7 dB max.
1st I.F. frequency:1500-2000 MHZ
2nd I.F. frequency:480 MHZ
 
GENERAL
Modulation:FM (positive)
System capacity:1 Video + up to 4 audio channels
System deviation:25 MHz p.p.
Video emphasis:CCIR Rec. 405-1
Operating temperature:From -10°C to +50°C
Main supply:220 V AC ± 10% (24 V DC OPTIONAL)
 
Πέμπτη, 13. Ιουνίου 2024 01:14:12 · Πνευματικά δικαιώματα ©1998-2024 MAGNAVISION